Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez firmę Deep Pharma Sp. z o.o.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Deep Pharma Sp. z o.o.:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Deep Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 73, 02-230.

2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się poprzez e-mail: biuro@deeppharma.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Deep Pharma Sp. z o.o. na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;
c) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Deep Pharma Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), uzasadnionym interesem Deep Pharma Sp. z o.o. jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej;
d) w celu kierowania do Pani/Pana przez Deep Pharma Sp. z o.o. treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Deep Pharma Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), uzasadniony interes Deep Pharma Sp. z o.o. polega na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych poprzez telekomunikacyjne urządzenia końcowe, tj.: drogą telefoniczną, e-mailową lub SMS/MMS-ową w zależności od tego, na którą drogę komunikacji wyraził(a) Pani/Pan zgodę.
W zakresie przetwarzania danych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych na dane adresowe w zakresie dotyczącym działalności Deep Pharma Sp. z o.o. oraz partnerów biznesowych Deep Pharma Sp. z o.o. podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679); art. 172 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
e) w celu kierowania do Pani/Pana przez Deep Pharma Sp. z o.o. informacji handlowych, w tym ofert i promocji – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Deep Pharma Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), uzasadniony interes Deep Pharma Sp. z o.o. polega na kierowaniu do Pani/Pana informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej i telefonicznej.
W zakresie przetwarzania danych w celu kierowania do Pani/Pana informacji handlowych, w tym ofert i promocji, na dane adresowe w zakresie dotyczącym działalności Deep Pharma Sp. z o.o. oraz partnerów biznesowych Deep Pharma Sp. z o.o. podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679); i Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219)
f) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Deep Pharma Sp. z o.o. polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Deep Pharma Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).

4. Pani/Pana dane osobowe w zakresie numeru REGON i PKD zostały pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów. W przypadku zawarcia umowy Pani/Pana dane osobowe przekazywane są podmiotom dystrybuującym produkty z oferty Deep Pharma Sp. z o.o.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:

a) właściwym dystrybutorom w celu realizacji umowy,
b) dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
c) podmiotom świadczącym na rzecz Deep Pharma Sp. z o.o. usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy, takie jak rozpatrzenie reklamacji, usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, badanie jakości obsługi, dochodzenie należności, usługi prawne, analityczne i marketingowe,
d) operatorom pocztowym i kurierom,
e) bankom w zakresie realizacji płatności,
f) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Deep Pharma Sp. z o.o. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Deep Pharma Sp. z o.o. prosi o wycofywanie zgód drogą pisemna lub elektroniczną.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

9. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

10. Informujemy, że w celu zapewnienia jak najlepszej jakości dane mogą podlegać procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów określonych w pkt 3 d) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Deep Pharma Sp. z o.o. prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

12. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Deep Pharma Sp. z o.o. w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Deep Pharma Sp. z o.o. jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

Polityka Cookies
Nasz Serwis wykorzystuje pliki Cookies.

Do czego wykorzystujemy Cookies

  • Do celów analitycznych. Informacje te pozwalają nam na przykład na udoskonalenie oferowanych przez nas usług, podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju naszej oferty oraz wybór optymalnej formy reklamy. Pliki typu Cookies wykorzystywane są do celów generowania statystyk oglądalności strony oraz dla zapewnienia wygody podczas przeglądania strony.
  • Do zapewnienia określonej funkcjonalności Serwisu. Przykładowo zapisujemy Twoją zgodę na wykorzystanie przez nas plików Cookies, aby nie pytać cię przy każdej kolejnej wizycie o to samo.
  • Dla Twojej wygody korzystania z naszego serwisu.
  • Do zabezpieczenia naszych serwisów przed atakami cyberprzestępców.

Jak informujemy o wykorzystywaniu plików Cookies
Odwiedzając nasz Serwis po raz pierwszy informujemy, że korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane na Państwa urządzeniu końcowym.

Własne pliki Cookies
Plików Cookies wykorzystywane przez nasze Serwis będą przechowywane w przeglądarce urządzenia użytkownika końcowego przez okres do 2 lat.

Cookies podmiotów trzecich
W naszym Serwisie używamy następujących narzędzi działających w oparciu o pliki Cookies:

  • Google Analitycs oraz Google reCapatcha oraz Google Youtube – usługi te są, dostarczane przez firmę Google Ireland Limited („Google”), firmę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Informujemy, że możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy Cookie oraz danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Pliki Cookies będą przechowywane w przeglądarce urządzenia użytkownika końcowego, w zależności o pliku Cookie stosowanego przez Google przez okres do 2 lat. Szczegółowe informacje jak Google wykorzystuje pliki google dostępne są pod adresem https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl a ich polityka prywatności dostępna jest pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Za pliki Cookies tworzone przez narzędzia podmiotów trzecich firma Deep Pharma Sp. zo.o. nie ponosi odpowiedzialności i nie ma na nie żadnego wpływu.

Wyłączenie polików Cookies na swoim komputerze
Jako użytkownik możesz w każdej chwili skasować i zarządzać plikami Cookies samodzielnie, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej. Prosimy zapoznać się z informacjami dostępnymi na witrynie producenta używanej przez Państwa przeglądarki internetowej. Oto najpopularniejsze z nich: